نشریه آموزش و ارزشیابی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز اعتبار علمی-پژوهشی را به استناد نامه شماره 3/18/221561 تاریخ 1393/11/27 مدیرکل محترم دفتر سیاستگذاری و برنامه‌ریزی امور پژوهشی و دبیر کمیسیون نشریات علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری اخذ کرده است. 

 آغاز اعتبار علمی ـ پژوهشی این نشریه از شماره 25 ـ بهار 1393 (اول فروردین 93) می‌باشد.

شماره جاری: دوره 12، شماره 47، پاییز 1398، صفحه 13-200 

3. تأثیر آموزش راهبردهای خودتنظیمی بر خودکارآمدی، اضطراب امتحان و انگیزش پیشرفت دانش‌آموزان دختر پایه سوم دوره دو متوسطه شهر مشهد

صفحه 67-92

آمنه تاجی‌پور؛ بهاره جانجانی؛ مرضیه حبیبی؛ مریم احدی؛ فاطمه کربلایی؛ مژگان حسنی؛ محمدعلی نادی؛ ایلناز سجادیان


6. رابطه خودکارآمدی تحصیلی با سرزندگی تحصیلی: نقش میانجی‌گرانه نیازهای روانشناختی پایه

صفحه 141-158

حسنعلی ویسکرمی؛ فضل‌الله میردریکوند؛ سمیرا قره‌ویسی؛ مجید سلیمانی