نویسنده = مهدی یوسف‌وند
تعداد مقالات: 2
1. ارائه مدل علّی تاب‌آوری تحصیلی بر اساس منبع کنترل (با واسطه‌گری درگیری تحصیلی): کاربرد تحلیل مسیر

دوره 12، شماره 47، پاییز 1398، صفحه 13-37

مهدی یوسف‌وند؛ عزت اله قدم پور؛ مسعود صادقی؛ سیمین غلامرضایی


2. اثربخشی آموزش راهبردهای شناختی – فراشناختی بر تغییر سطح تاب‌آوری تحصیلی و تفکر ارجاعی دانش‌آموزان دختر

دوره 12، شماره 45، بهار 1398، صفحه 13-30

مهدی یوسف‌وند؛ فضل‌اله میردریکوندی؛ محمدعلی سپهوندی سپهوندی؛ علی‌اصغر فرخ‌زادیان