نویسنده = مرتضی رضایی‌زاده
تعداد مقالات: 1
1. ارزشیابی از اهداف سطوح عالی یادگیری در محیط‌های یادگیری الکترونیکی (استانداردها و شاخص‌ها)

دوره 12، شماره 45، بهار 1398، صفحه 111-132

نوری براری؛ فرنوش اعلامی؛ مرتضی رضایی‌زاده؛ اباصلت خراسانی