نویسنده = بدری شاه طالبی
تعداد مقالات: 2
2. بررسی وضعیت تعهد شغلی و اعتماد درون سازمانی در دبیرستان های شهر اصفهان

دوره 2، شماره 7، پاییز 1388، صفحه 67-98

سید مصطفی بنی طبا؛ بدری شاه طالبی؛ فریبا کریمی