نویسنده = سیّدنیما میرزا
تعداد مقالات: 1
1. رابطه نوع ساختار سازمانی و میزان هوش هیجانی در بین مدیران مناطق آموزش و پرورش شهر تهران

دوره 6، شماره 22، تابستان 1392، صفحه 111-132

بهارک شیرزاد؛ پری‌ناز بنی سی؛ سیّدنیما میرزا