نویسنده = بهمن یاسبلاغی‌شراهی
تعداد مقالات: 1
1. سنجش کیفیت خدمات آموزشی ارائه شده به دانشجویان دانشگاه اراک بر اساس مدل سروکوال

دوره 8، شماره 30، تابستان 1394، صفحه 29-44

بهمن یاسبلاغی‌شراهی؛ فاطمه هواس‌بیگی؛ سعید موسوی‌پور