نویسنده = محمد باردل
تعداد مقالات: 2
2. اثربخشی آموزش راهبردهای کاهش تعلل‌ورزی تحصیلی در تعلل‌ورزی تحصیلی دانش‌آموزان متوسطه شهر تبریز

دوره 8، شماره 30، تابستان 1394، صفحه 45-57

آیت‌اله فتحی؛ اسکندر فتحی‌آذر؛ رحیم بدری‌گرگری؛ میرمحمود میرنسب؛ محمد باردل؛ سیدداود حسینی‌نسب