نویسنده = Omid Ali Hosseinzadeh
تعداد مقالات: 1
1. تدوین و اعتباریابی مدل تدریس اثربخش برای اساتید دانشگاه تبریز

دوره 8، شماره 31، پاییز 1394، صفحه 77-91

محمد محمدی خانقاه؛ امیدعلی حسین‌زاده