نویسنده = مژگان پیری
تعداد مقالات: 1
1. مقایسه تفاوت‌های جنسیتی در انگیزش مشارکت ورزشی دانش‌آموزان ورزشکار

دوره 8، شماره 29، بهار 1394، صفحه 109-123

مژگان پیری؛ سعید آهار؛ احمد محمودی