نویسنده = بهنام طالبی
تعداد مقالات: 2
1. ارزیابی عملکرد مدیریت آموزش و پرورش شهرستان میاندوآب بر مبنای مدل تعالی سازمانی EFQM در سال 1389

دوره 5، شماره 17، بهار 1391، صفحه 13-25

صادق ملکی‌آوارسین؛ بهنام طالبی؛ حسین بابازاده


2. ارائه مدل جهت انتخاب رؤسای واحدها در دانشگاه آزاد اسلامی(بر اساس منطق فازی)

دوره 3، شماره 11، پاییز 1389، صفحه 7-28

مصطفی اجتهادی؛ علیرضا بافنده‌زنده؛ نادرقلی قورچیان؛ پریوش جعفری؛ بهنام طالبی