نویسنده = سیّدداوود حسینی‌نسب
تعداد مقالات: 4
3. بررسی رابطه بین هوش هیجانی و سبک رهبری تحول آفرین مدیران گروه‌های آموزشی منطقه 13 دانشگاه آزاد اسلامی

دوره 5، شماره 18، تابستان 1391، صفحه 41-52

صادق ملکی‌آوارسین؛ سیّدداوود حسینی‌نسب؛ محمد وفاجو