نویسنده = مصطفی اجتهادی
تعداد مقالات: 1
1. ارائه مدل جهت انتخاب رؤسای واحدها در دانشگاه آزاد اسلامی(بر اساس منطق فازی)

دوره 3، شماره 11، پاییز 1389، صفحه 7-28

مصطفی اجتهادی؛ علیرضا بافنده‌زنده؛ نادرقلی قورچیان؛ پریوش جعفری؛ بهنام طالبی