نویسنده = Mohammad Taghi Abdollah Zadeh
تعداد مقالات: 1
1. کاربرد ارزشیابی فرایندی در مدارس ابتدایی (مطالعه موردی آموزش و پرورش منطقه ممقان)

دوره 9، شماره 34، تابستان 1395، صفحه 51-62

فیروز محمودی؛ محمدتقی عبدالله‌زاده؛ محمد منصورزاده