نویسنده = محمد ستایشی اظهری
تعداد مقالات: 1
1. رابطه امیدواری و پیشرفت تحصیلی با نقش میانجی‌گری اهمال‌کاری تحصیلی در دانش‌آموزان

دوره 10، شماره 37، بهار 1396، صفحه 125-142

محمد ستایشی اظهری؛ میرمحمود میرنسب؛ مینا محبی