نویسنده = خلیل زندی
تعداد مقالات: 1
1. راه‌کارهای ارتقای شایستگی‌های مدیران گروه‌های آموزشی

دوره 10، شماره 37، بهار 1396، صفحه 163-189

مژگان درخشان؛ خلیل زندی