نویسنده = یوسف نامور
تعداد مقالات: 4
2. بررسی و مقایسه اثربخشی اجرای ارزشیابی کیفی توصیفی و ارزشیابی سنتی بر مهارت‌های اجتماعی دانش‌آموزان ابتدایی*

دوره 3، شماره 12، زمستان 1389، صفحه 143-152

یوسف نامور؛ اعظم راستگو؛ عباس ابوالقاسمی؛ سعید سیف‌درخشنده


3. بررسی و مقایسه اثر بخشی اجرای ارزشیابی کیفی توصیفی و ارزشیابی سنتی بر مهارت‌های اجتماعی دانش‌آموزان ابتدایی*

دوره 3، شماره 10، تابستان 1389، صفحه 69-82

یوسف نامور؛ اعظم راستگو؛ عباس ابوالقاسمی؛ سعید سیف‌درخشنده