نویسنده = اسداله خدیوی
تعداد مقالات: 9
2. رابطه هوش هیجانی مدیران با خودکارآمدی و سلامت روانی آنان

دوره 5، شماره 19، پاییز 1391، صفحه 127-141

جعفر بیک‌زاد؛ اسداله خدیوی؛ علیرضا حسین‌پورسنبلی؛ راحله محمدنژاداصل


3. بررسی تأثیر روش‌های مطالعه بر پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان دوره متوسطه شهرستان بناب

دوره 5، شماره 18، تابستان 1391، صفحه 13-26

اسداله خدیوی؛ علی‌ نقی اقدسی؛ مهناز صمدیان


9. رابطه بین انگیزة پیشرفت مدیران با اثربخشی سازمانی آنها در مدارس متوسطه

دوره 1، شماره 1، بهار 1387، صفحه 39-72

اسداله خدیوی؛ رقیه علیجانی فرید