نویسنده = جمال عاشوری
تعداد مقالات: 2
2. رابطه سبک‌های یادگیری و صفات شخصیت با پیشرفت تحصیلی دانشجویان در درس زبان‌انگلیسی

دوره 6، شماره 24، زمستان 1392، صفحه 111-122

غلامرضا منشئی؛ نصرالله ویسی؛ محمدرضا صفاریان‌طوسی؛ فاطمه حاجی‌اربابی؛ جمال عاشوری