نویسنده = توران آهور
تعداد مقالات: 1
1. دو روش خواندن : تأثیر خواندن سایه‌ای و خواندن راهبردی مشارکتی بر عملکرد خواندن و درک مطلب زبان آموزان

دوره 11، شماره 44، زمستان 1397، صفحه 169-187

مریم باباپور باباپور؛ سعیده آهنگری؛ توران آهور