نویسنده = حسین‌علی زارعی
تعداد مقالات: 1
1. مدل‌سازی معادله ساختاری اثربخشی تدریس معلمان ریاضی دوره متوسطه شرق استان مازندران در سال تحصیلی 95 -1394

دوره 10، شماره 38، تابستان 1396، صفحه 95-113

حسین‌علی زارعی؛ ام کلثوم غلامحسین زاده؛ مهدی چرمچیان لنگرودی