نویسنده = میرمحمود میرنسب
تعداد مقالات: 1
1. طراحی برنامه آموزشی ضد‌قلدری تلفیقی و تعیین اثربخشی آن بر کاهش ‌قربانی‌شدن دانش‌آموزان دوره اول متوسطه

دوره 11، شماره 41، بهار 1397، صفحه 55-81

رحیم بدری؛ سید عدنان حسینی؛ تورج هاشمی؛ میرمحمود میرنسب