نویسنده = مهران فرج‌الهی
تعداد مقالات: 2
1. ارزیابی و اولویت‌بندی عوامل مؤثر بر کیفیت آموزش در محیط‌های یادگیری الکترونیکی با استفاده از تکنیک فرآیند تحلیل سلسله مراتبی

دوره 11، شماره 41، بهار 1397، صفحه 115-134

اکبر رضازاده؛ سیدداود حسینی‌نسب؛ محمدرضا سرمدی؛ مهران فرج‌الهی