نویسنده = غلامرضا یادگارزاده
تعداد مقالات: 1
1. ارزشیابی مقالات علمی علوم تربیتی به منظور شناسایی اشتباهات رایج آماری

دوره 11، شماره 41، بهار 1397، صفحه 135-154

غلامرضا یادگارزاده؛ عادل فاطمی