نویسنده = اسما فولادی
تعداد مقالات: 1
1. اثربخشی آموزش سرزندگی تحصیلی بر موفقیت تحصیلی و خودکارآمدی تحصیلی دانش‌آموزان دختر

دوره 11، شماره 42، پاییز 1397، صفحه 37-53

اسما فولادی؛ محمدباقر کجباف؛ امیر قمرانی