کلیدواژه‌ها = سرمایه اجتماعی
تعداد مقالات: 4
1. پیش‌بینی درگیری تحصیلی دانش‌آموزان بر اساس سرمایه‌های روان‌شناختی‌ و اجتماعی

دوره 12، شماره 47، پاییز 1398، صفحه 117-140

درنا صادقی؛ زهرا امین فلاح؛ حسن مؤمنی


2. بررسی ارتباط بین سرمایه اجتماعی درون گروهی و شادی در بین شهروندان شهرتهران در سال 1390

دوره 8، شماره 30، تابستان 1394، صفحه 87-98

وحیده زلفی؛ اکبر رضایی؛ میرطاهر موسوی؛ حسن رفیعی؛ داود قاسم‌زاده