کلیدواژه‌ها = خودکارآمدی
تعداد مقالات: 10
1. نقش واسطه‌ای خودکارآمدی و خودتنظیمی تحصیلی در رابطه عزت نفس با شادکامی

دوره 13، شماره 51، پاییز 1399، صفحه 95-131

10.30495/jinev.2020.1899279.2183

احسان کشت‌ورز کندازی؛ مجید برزگر؛ محمدجعفر شکوهی


7. بررسی پایایی و روایی پرسشنامه انگیزش یادگیری علم

دوره 6، شماره 24، زمستان 1392، صفحه 51-66

حسین زارع؛ مریم بخشش


8. مقایسه فراگیران دختر و پسر در فراتحلیل خودکارآمدی

دوره 6، شماره 22، تابستان 1392، صفحه 87-97

معصومه قائدرحمتی؛ مسعود اسدی؛ اصغر شیرعلیپور


9. مقایسه سبک‌های حل مسئله و باورهای خودکارآمدی در دانش‌آموزان دوره دبیرستان مدارس نمونه و عادی

دوره 6، شماره 22، تابستان 1392، صفحه 99-110

اکرم جعفرزاده قدیمی؛ سوزان امامی‌پور؛ مژگان سپاه‌منصور؛ رباب جعفرزاده‌قدیمی


10. رابطه ی رضایت شغلی با خودکارآمدی معلمان راهنمایی شهرستان مشگین شهر در سال تحصیلی 89-88

دوره 2، شماره 8، زمستان 1388، صفحه 107-128

عادل زاهد؛ یوسف نامور؛ شهرام نوبخت