کلیدواژه‌ها = خودکارآمدی
تعداد مقالات: 9
1. تأثیر آموزش راهبردهای خودتنظیمی بر خودکارآمدی، اضطراب امتحان و انگیزش پیشرفت دانش‌آموزان دختر پایه سوم دوره دو متوسطه شهر مشهد

دوره 12، شماره 47، پاییز 1398، صفحه 67-92

آمنه تاجی‌پور؛ بهاره جانجانی؛ مرضیه حبیبی؛ مریم احدی؛ فاطمه کربلایی؛ مژگان حسنی؛ محمدعلی نادی؛ ایلناز سجادیان


3. اثربخشی آموزش مهارت‎های اجتماعی - عاطفی بر روی مؤلفه‎های عملکرد تحصیلی دانش‎آموزان دختر

دوره 12، شماره 45، بهار 1398، صفحه 133-150

آذر محمدی کرکانی؛ فریبرز درتاج؛ علیرضا کیامنش


6. بررسی پایایی و روایی پرسشنامه انگیزش یادگیری علم

دوره 6، شماره 24، زمستان 1392، صفحه 51-66

حسین زارع؛ مریم بخشش


7. مقایسه سبک‌های حل مسئله و باورهای خودکارآمدی در دانش‌آموزان دوره دبیرستان مدارس نمونه و عادی

دوره 6، شماره 22، تابستان 1392، صفحه 99-110

اکرم جعفرزاده قدیمی؛ سوزان امامی‌پور؛ مژگان سپاه‌منصور؛ رباب جعفرزاده‌قدیمی


8. مقایسه فراگیران دختر و پسر در فراتحلیل خودکارآمدی

دوره 6، شماره 22، تابستان 1392، صفحه 87-97

معصومه قائدرحمتی؛ مسعود اسدی؛ اصغر شیرعلیپور