کلیدواژه‌ها = پیشرفت تحصیلی
تعداد مقالات: 33
8. رابطه امیدواری و پیشرفت تحصیلی با نقش میانجی‌گری اهمال‌کاری تحصیلی در دانش‌آموزان

دوره 10، شماره 37، بهار 1396، صفحه 125-142

محمد ستایشی اظهری؛ میرمحمود میرنسب؛ مینا محبی


10. اثربخشی آموزش خودتنظیمی بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دختر هنرستانی تبریز

دوره 8، شماره 32، زمستان 1394، صفحه 9-18

jinev779

ژیلا پورمحمد؛ خلیل اسماعیل پور


11. رابطه عملکرد خانواده و تعارض والد-نوجوان با پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان مقطع راهنمایی

دوره 7، شماره 28، زمستان 1394، صفحه 52-62

محمّد قمری؛ مجتبی امیری‌مجد؛ امیرحسین خوشنام


13. اثربخشی آموزش خودتنظیمی بر پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان دختر هنرستانی تبریز

دوره 8، شماره 31، پاییز 1394، صفحه 93-102

ژیلا پورمحمد؛ خلیل اسماعیل‌پور


15. اثربخشی آموزش سخت‌رویی (مدل کوباسا و مدی) بر اضطراب امتحان و پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان

دوره 8، شماره 29، بهار 1394، صفحه 61-73

حمزه گنجی؛ شهرام مامی؛ کامران امیریان؛ الیاس نیازی


20. رابطه سبک‌های یادگیری و صفات شخصیت با پیشرفت تحصیلی دانشجویان در درس زبان‌انگلیسی

دوره 6، شماره 24، زمستان 1392، صفحه 111-122

غلامرضا منشئی؛ نصرالله ویسی؛ محمدرضا صفاریان‌طوسی؛ فاطمه حاجی‌اربابی؛ جمال عاشوری


24. بررسی تأثیر روش‌های مطالعه بر پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان دوره متوسطه شهرستان بناب

دوره 5، شماره 18، تابستان 1391، صفحه 13-26

اسداله خدیوی؛ علی‌ نقی اقدسی؛ مهناز صمدیان