کلیدواژه‌ها = افسردگی
تعداد مقالات: 4
2. بررسی شیوع قلدری و ارتباط آن با مهارت‌های اجتماعی- هیجانی، مهارت حل مسئله و افسردگی در دانش‌آموزان متوسطه اول

دوره 12، شماره 48، زمستان 1398، صفحه 13-32

10.30495/jinev.2020.672759

یوسف اسمری برده زرد اسمری برده زرد؛ بهروز دولتشاهی؛ احسان طاهری


3. مقایسه وضعیت سلامت روانی و منبع کنترل نوجوانان دختر خانواده‌های معتاد و غیرمعتاد

دوره 4، شماره 16، زمستان 1390، صفحه 137-152

احمد اعتمادی؛ فاطمه ماستری فراهانی


4. بررسی رابطه هوش‌هیجانی با افسردگی و اضطراب دختران نوجوان مشکین شهردر سال 89

دوره 3، شماره 9، بهار 1389، صفحه 51-69

زینب خانجانی؛ داود حسینی نسب؛ فریده صادقی