کلیدواژه‌ها = قلدری
تعداد مقالات: 3
1. بررسی شیوع قلدری و ارتباط آن با مهارت‌های اجتماعی- هیجانی، مهارت حل مسئله و افسردگی در دانش‌آموزان متوسطه اول

دوره 12، شماره 48، زمستان 1398، صفحه 13-32

10.30495/jinev.2020.672759

یوسف اسمری برده زرد اسمری برده زرد؛ بهروز دولتشاهی؛ احسان طاهری


2. طراحی برنامه آموزشی ضد‌قلدری تلفیقی و تعیین اثربخشی آن بر کاهش ‌قربانی‌شدن دانش‌آموزان دوره اول متوسطه

دوره 11، شماره 41، بهار 1397، صفحه 55-81

رحیم بدری؛ سید عدنان حسینی؛ تورج هاشمی؛ میرمحمود میرنسب


3. آموزش مهارت‌های زندگی در هنرستان‌ها: راهبردی ضروری و مؤثر جهت کاهش پرخاشگری و قلدری

دوره 10، شماره 40، زمستان 1396، صفحه 151-169

منصوره حاج حسینی؛ محمد خورسندی‌شیرغان؛ سعید زندی