کلیدواژه‌ها = دانش‌آموزان
تعداد مقالات: 14
2. مشغولیت تحصیلی بر سرمایه‌ روان‌شناختی دانش‌آموزان دختر متوسطه دوم

دوره 12، شماره 46، تابستان 1398، صفحه 125-142

10.30495/jinev.2019.668243

فهیمه حسنی؛ فریبرز درتاج؛ فریبرز باقری؛ ابوطالب سعادتی شامیر


5. آموزش مهارت‌های زندگی در هنرستان‌ها: راهبردی ضروری و مؤثر جهت کاهش پرخاشگری و قلدری

دوره 10، شماره 40، زمستان 1396، صفحه 151-169

منصوره حاج حسینی؛ محمد خورسندی‌شیرغان؛ سعید زندی


6. نقش ارزشیابی الکترونیکی بر میزان اضطراب امتحان در دانش‌آموزان

دوره 10، شماره 39، زمستان 1396، صفحه 135-149

فرانک موسوی؛ زینب پاکزاد؛ مسلم صفدری


9. اثربخشی آموزش خودتنظیمی بر پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان دختر هنرستانی تبریز

دوره 8، شماره 31، پاییز 1394، صفحه 93-102

ژیلا پورمحمد؛ خلیل اسماعیل‌پور


10. مقایسه تفاوت‌های جنسیتی در انگیزش مشارکت ورزشی دانش‌آموزان ورزشکار

دوره 8، شماره 29، بهار 1394، صفحه 109-123

مژگان پیری؛ سعید آهار؛ احمد محمودی


13. بررسی رابطه بین اهمال‌کاری و عزّت نفس با انگیزش پیشرفت دانش‌آموزان دختر مقطع متوسطه شهرستان کاشان

دوره 4، شماره 14، تابستان 1390، صفحه 151-164

فاطمه عوضیان؛ رحیم بدری؛ پرویز سرندی؛ زهره قاسمی


14. بررسی تأثیر آموزش مهارت‌های اجتماعی بر عزت نفس دانش‌آموزان دختر پایه سوم مقطع متوسطه تبریز

دوره 3، شماره 11، پاییز 1389، صفحه 47-64

سیّدداود حسینی‌نسب؛ جواد مصرآبادی؛ ناهید آقاجان‌زاده