کلیدواژه‌ها = راهبردهای یادگیری
تعداد مقالات: 2
1. اثربخشی آموزش خودتنظیمی بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دختر هنرستانی تبریز

دوره 8، شماره 32، زمستان 1394، صفحه 9-18

ژیلا پورمحمد؛ خلیل اسماعیل پور


2. اثربخشی آموزش خودتنظیمی بر پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان دختر هنرستانی تبریز

دوره 8، شماره 31، پاییز 1394، صفحه 93-102

ژیلا پورمحمد؛ خلیل اسماعیل‌پور