کلیدواژه‌ها = ساختار عاملی
تعداد مقالات: 2
2. ساختار عاملی مجموعه آزمون‌های استعداد چند بعدی (MAB)

دوره 3، شماره 12، زمستان 1389، صفحه 47-62

اکبر رضائی؛ بدری شاطالبی؛ زهره اسماعیلیان؛ علیرضا محسنی اژیه