کلیدواژه‌ها = یادگیری
تعداد مقالات: 6
2. تأثیر زمان پخش فیلم آموزشی بر میزان یادگیری و یادداری دانش‌آموزان دختر راهنمایی

دوره 9، شماره 35، پاییز 1395، صفحه 83-103

نرگس یوسفی‌کنجدر؛ سعید موسوی‌پور


6. مقایسه اثربخشی چندرسانه ای های تعاملی وغیر تعاملی (CD های آموزشی)بر خودنظم دهی دانشجویان تربیت معلم

دوره 1، شماره 3، پاییز 1387، صفحه 125-140

رویا رحمانی نیشابور؛ عصمت دویران؛ مونا احمد مخبری