کلیدواژه‌ها = مدیران
تعداد مقالات: 2
1. رابطه نوع ساختار سازمانی و میزان هوش هیجانی در بین مدیران مناطق آموزش و پرورش شهر تهران

دوره 6، شماره 22، تابستان 1392، صفحه 111-132

بهارک شیرزاد؛ پری‌ناز بنی سی؛ سیّدنیما میرزا


2. بررسی وضعیت تعهد شغلی و اعتماد درون سازمانی در دبیرستان های شهر اصفهان

دوره 2، شماره 7، پاییز 1388، صفحه 67-98

سید مصطفی بنی طبا؛ بدری شاه طالبی؛ فریبا کریمی