کلیدواژه‌ها = آموزش عالی
تعداد مقالات: 2
1. شاخص‌های سنجش کیفیت آموزش عالی براساس مدل کانو در دانشگاه ارومیه

دوره 9، شماره 34، تابستان 1395، صفحه 35-50

رضا هادی هادی؛ یوسف رضاپور؛ صدیقه سلمان‌پور