کلیدواژه‌ها = تعلل‌ورزی تحصیلی
تعداد مقالات: 3
1. پیش‌بینی تعلل‌ورزی تحصیلی بر اساس ارزش اهمیت و هزینه‌ی مرتبط با تکلیف

دوره 10، شماره 39، زمستان 1396، صفحه 95-108

دل آرام محمدی؛ اسکندر فتحی‌آذر؛ رحیم بدری گرگری؛ امید ابراهیمی


2. پیش‌بینی تعلل‌ورزی تحصیلی بر اساس ارزش کاربردی و ارزش ذاتی تکلیف در دانش-آموزان پایه دهم شهر تبریز

دوره 7، شماره 28، زمستان 1394، صفحه 99-110

دل آرام محمدی؛ اسکندر فتحی آذر؛ رحیم بدری‌گرگری؛ امید ابراهیمی


3. اثربخشی آموزش راهبردهای کاهش تعلل‌ورزی تحصیلی در تعلل‌ورزی تحصیلی دانش‌آموزان متوسطه شهر تبریز

دوره 8، شماره 30، تابستان 1394، صفحه 45-57

آیت‌اله فتحی؛ اسکندر فتحی‌آذر؛ رحیم بدری‌گرگری؛ میرمحمود میرنسب؛ محمد باردل؛ سیدداود حسینی‌نسب