کلیدواژه‌ها = بهره‌هوشی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی رابطه حافظه کاری و بهره هوشی با پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان دختریک‌زبانه و دو زبانه دبیرستان‌های تهران

دوره 8، شماره 32، زمستان 1394، صفحه 111-134

زینب زحمتکش؛ سیدداود حسینی‌نسب؛ ابوطالب سعادتی‌شامیر