کلیدواژه‌ها = مدیران مدارس
تعداد مقالات: 3
1. تبیین نقش خودبالندگی مدیران مدارس در بهبود عملکرد آنان (مطالعه موردی: مدیران مدارس شهر ری)

دوره 7، شماره 26، تابستان 1393، صفحه 103-124

خدایار ابیلی؛ جواد پورکریمی؛ ابراهیم مزاری؛ کبری خباره؛ سودابه باده‌بان