کلیدواژه‌ها = مهارت حل مسئله
تعداد مقالات: 1
1. بررسی شیوع قلدری و ارتباط آن با مهارت‌های اجتماعی- هیجانی، مهارت حل مسئله و افسردگی در دانش‌آموزان متوسطه اول

دوره 12، شماره 48، زمستان 1398، صفحه 13-32

10.30495/jinev.2020.672759

یوسف اسمری برده زرد اسمری برده زرد؛ بهروز دولتشاهی؛ احسان طاهری