کلیدواژه‌ها = دشواری تنظیم هیجان
تعداد مقالات: 1
1. ویژگی‌های روانسنجی مقیاس دشواری تنظیم هیجان در دانشجویان دانشگاه سمنان

دوره 11، شماره 42، پاییز 1397، صفحه 117-142

زهرا کرمانی مامازندی؛ سیاوش طالع پسند