کلیدواژه‌ها = تأثیرات هیجانی
تعداد مقالات: 1
1. اثربخشی آموزش مهارت‎های اجتماعی - عاطفی بر روی مؤلفه‎های عملکرد تحصیلی دانش‎آموزان دختر

دوره 12، شماره 45، بهار 1398، صفحه 133-150

آذر محمدی کرکانی؛ فریبرز درتاج؛ علیرضا کیامنش