کلیدواژه‌ها = جمع اعداد اعشاری
تعداد مقالات: 1
1. تشخیص خطاهای رویه‌ای دانش‌آموزان در جمع و تفریق اعداد اعشاری با استفاده از شبکه‌های بیزی

دوره 12، شماره 45، بهار 1398، صفحه 151-166

هاشم هوشیار؛ علی دلاور؛ نورعلی فرخی؛ جلیل یونسی