دوره و شماره: دوره 7، شماره 26، تابستان 1393، صفحه 1-152 
6. اثر بخشی آموزش مهارت‌های زندگی در دوران بارداری بر سلامت روان مادران باردار

صفحه 89-101

فریده گلشانی؛ غلامرضا گل محمد نژاد بهرامی؛ علی‌نقی اقدسی


7. تبیین نقش خودبالندگی مدیران مدارس در بهبود عملکرد آنان (مطالعه موردی: مدیران مدارس شهر ری)

صفحه 103-124

خدایار ابیلی؛ جواد پورکریمی؛ ابراهیم مزاری؛ کبری خباره؛ سودابه باده‌بان