دوره و شماره: دوره 6، شماره 22، تابستان 1392، صفحه 1-144 
6. مقایسه فراگیران دختر و پسر در فراتحلیل خودکارآمدی

صفحه 87-97

معصومه قائدرحمتی؛ مسعود اسدی؛ اصغر شیرعلیپور


7. مقایسه سبک‌های حل مسئله و باورهای خودکارآمدی در دانش‌آموزان دوره دبیرستان مدارس نمونه و عادی

صفحه 99-110

اکرم جعفرزاده قدیمی؛ سوزان امامی‌پور؛ مژگان سپاه‌منصور؛ رباب جعفرزاده‌قدیمی