دوره و شماره: دوره 6، شماره 21، بهار 1392، صفحه 1-152 
8. اثربخشی آموزش مهارت‌های ارتباطی بر بهبود کیفیت زندگی زنان متأهل

صفحه 127-141

فائزه فولادی؛ جواد اژه‌ای؛ مسعود غلامعلی‌لواسانی؛ ساناز برزگرکهنمویی؛ راضیه جلوانی