دوره و شماره: دوره 4، شماره 14، تابستان 1390، صفحه 1-176 
7. ارائه آموزش مهارت‌های سواد اطلاعاتی در برنامه‌های درسی آموزش عالی

صفحه 127-150

بهنام طالبی؛ سمانه مرادی؛ مهدی پاکدل بناب؛ قادر زمستانی