اهداف و چشم انداز

اهداف نشریه:

  • انتشار مقاله‌های علمی-پژوهشی و عرضه نتایج تحقیقات به منظور نشر نظریه­‌ها، یافته­‌ها، الگوها و دستاوردهای نظری و کاربردی در زمینه­‌ی دانش­ مرتبط با آموزش و ارزشیابی بر پایه­‌ی روش­‌های پژوهشی معتبر
  • کمک به ارتقای سطح پژوهش و نهادینه کردن پژوهش در زمینه‌های آموزش و ارزشیابی
  • افزایش توان و اطلاعات علمی و کاربردی در زمینه‌های آموزش و ارزشیابی
  • ایجاد بستر مناسب جهت برقراری ارتباط میان پژوهشگران و مراکز علمی-پژوهشی، انتقال، بسط و اشاعه اطلاعات و یافته‌های نو و شبکه­‌ی تعاملی میان محققان کشور
  • ارائه ایده‌های نو به منظور رفع نیازهای علمی و تحقیقاتی کشور در زمینه‌های  آموزش و ارزشیابی
  • بهره‌گیری از دستاورد‌های نوین علمی و تحقیقاتی به منظور ارتقاء سطح علمی علاقمندان
  • اطلاع رسانی در زمینه‌های  آموزش و ارزشیابی و کمک به جلوگیری از فعالیت‌های مشابه در کشور
  • گسترش مرزهای دانش در زمینه­­‌ی آموزش و ارزشیابی