تماس با ما

نشانی:

تبریز، ضلع شرقی اتوبان پاسداران، مجتمع دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز، ساختمان باشگاه پژوهشگران، دفتر مجلات، نشریه آموزش و ارزشیابی

 کد پستی: 5157944533 

 تلفن و نمابر: 31966078-041

پست الکترونیکی: Instruction@iaut.ac.ir  

وب سایت: http://jinev.iaut.ac.ir

 

 

CAPTCHA Image