اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 1495
تعداد پذیرش 67
تعداد پذیرش بدون داوری 40
تعداد عدم پذیرش 661
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 593

مقالات منتشر شده (از سال 1386)
تعداد دوره‌ها 13
تعداد شماره‌ها 52
تعداد مقالات 424
تعداد مشاهده مقاله 1189371
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 444786
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 21 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 122 روز
متوسط زمان داوری 29 روز
متوسط زمان پذیرش 192 روز
متوسط زمان پذیرش بدون داوری 210 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 59 روز
متوسط زمان عدم پذیرش بدون داوری 55 روز
درصد پذیرش 4 %