اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 703
تعداد پذیرش 45
تعداد پذیرش بدون داوری 7
تعداد عدم پذیرش 559
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 441

مقالات منتشر شده (از سال 1386)
تعداد دوره‌ها 14
تعداد شماره‌ها 55
تعداد مقالات 441
تعداد مشاهده مقاله 1465555
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 524223
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 19 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 133 روز
متوسط زمان داوری 33 روز
متوسط زمان پذیرش 205 روز
متوسط زمان پذیرش بدون داوری 297 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 30 روز
متوسط زمان عدم پذیرش بدون داوری 11 روز
درصد پذیرش 6 %