داوران

فرآیند داوری مجله آموزش و ارزشیابی

در فصلنامه آموزش و ارزشیابی داوری هر مقاله توسط  2 تا 3 متخصص در زمینه موضوع مقاله انجام می‌گیرد. نحوه داوری مقالات به‌صورت بسته بوده و نام داوران برای نویسندگان مقالات و بالعکس مشخص نمی‌باشد.

 داوران پس از دریافت لینک مقاله از طریق ایمیل، به‌صورت مستقیم یا از طریق سامانه نشریه (با استفاده از «نام کاربری» و «رمز عبور») وارد سامانه داوری گردند. برای داوری آنلاین مقالات به‌صورت زیر عمل شود:

پس از ورود به سامانه مجله و باز نمودن صفحه شخصی، روی آیکون «داور» و سپس «مقالات جدید» کلیک شود. در این حالت مقاله ارسالی جهت داوری، قابل مشاهده خواهد بود و با کلیک روی کد مقاله، می‌توان داوری یا عدم داوری مقاله را اعلام نمود.

پس از قبول داوری مقاله،با کلیک مجدد روی «کد مقاله»، مقاله در دسترس خواهد بود (همزمان لینک دسترسی مستقیم مقاله به ایمیل ارسال می‌شود).

 در صفحه داوری گزینه‌های زیر قابل مشاهده هستند:

 فایل‌های مرتبط: دریافت فایل «اصل مقاله»

فرم ارزیابی مقالات: پس از داوری مقاله، نظرات کلی داور در این قسمت ثبت ‌شود و در صورت لزوم توضیحات مرتبط با هر بخش اضافه ‌گردد.

توضیحات داور برای دبیر/نویسنده: پس از اتمام داوری در صورت نیاز توضیحات برای سردبیر و نویسنده در کادر تعیین شده درج شود.

ارسال فایل: در صورت ثبت ‌نظرات و پیشنهادات داوری در فایل «اصل مقاله»، لازم است فایل مربوطه در این قسمت بارگذاری و ارسال شود.

نظر نهایی داور: یکی از گزینه‌های «قابل پذیرش»، «بازنگری کلی»، «بازنگری جزئی»، «نمی‌توانم داوری کنم»، انتخاب شود و سپس روی دکمه «ارسال نتیجه داوری به دبیر» کلیک شود.

 نکته 1: کلیه اطلاعات مقالات می‌بایست برای داور محرمانه تلقی شده و در حفظ آن‌ها بکوشد.

 نکته 2: ضروری است داوران محترم از پذیرش داوری مقالاتی که به‌نوعی در آن‌ها ذی‌نفع می‌باشند، اجتناب نمایند.

فرآیند داوری: فرآیند داوری در این نشریه به صورت الکترونیکی انجام می‌شود.

 

نام داور رشته تخصصی سمت / سازمان
داود ابراهیم پور عضو هیات علمی گروه علوم اجتماعی و ارتباطات - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز
یوسف ادیب دانشیار/ دانشگاه تبریز
جهانگیر یاری حاج عطالو عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی تبریز
پیمان یارمحمدزاده روانشناسی تربیتی عضو هیات علمی- دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
معصومه آزموده هیئت علمی آزاد تبریز
خلیل اسماعیل پور هیئت علمی دانشگاه تبریز
جلیل باباپور هیئت علمی دانشگاه تبریز
علیرضا بافنده زنده گروه مدیریت، واحد تبریز،، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران
رحیم بدری هیأت علمی/دانشگاه تبریز
رسول برادران حسن زاده گروه حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز
جبار بشیری عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد تبریز
لیدا بلیلان هیئت علمی آزاد تبریز
موسی پیری گروه آموزشی علوم تربیتی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
امیر پناه‌علی گروه روانشناسی و مشاوره، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران
لاچین پهلوانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد آذرشهر
کیومرث تقی پور دانشگاه تبریز
هوشنگ تقی زاده دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز
حمدالله حبیبی گروه علوم تربیتی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی،دانشگاه تبریز، تبریز، ایران
رامین حبیبی کلیبر دکتری روان‌شناسی تربیتی، دانشیار گروه علوم تربیتی، دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی، دانشگاه شهید مدنی آذربایجان، تبریز، ایران
امید علی حسین زاده هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شبستر
زینب خانجانی هیأت علمی گروه روانشناسی دانشگاه تبریز ایران
اسداله خدیوی هیات علمی دانشگاه فرهنگیان
زرین دانشورهریس هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی
مسعود ذوقی گروه زبان انگلیسی و زبانشناسی، واحد اهر، دانشگاه آزاد اسلامی، اهر، ایران
اکبر رضایی گروه روانشناسی- دانشگاه پیام نور تبریز
مهدی زینالی هیئت علمی گروه حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز
رعنا ساکن آذری هیئت علمی آزاد تبریز
حسن ستاری ساربانقلی دانشیار گروه معماری و شهرسازی، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران
بهزاد شالچی گروه روانشناسی دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه شهید مدنی اذربایجان
رضا شاهی آمار و ریاضی، علوم پایه، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز، تبریز، ایران
مهران صمدی ستاد دانشگاه، دانشگاه آزاد تبریز
سید موسی طباطبایی عضو هیئت علمی گروه علوم شناختی دانشگاه سمان
سید محمود طباطبائی گروه فیزیولوژی، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران
داود طهماسب زاده شیخلار عضو هیئت علمی دانشگاه تبریز
سحر طوفان گروه معماری دانشگاه آزاداسلامی واحد تبریز
رضا عبدی عضو هیات علمی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
پرویز عبدالتاجدینی روانشناسی تربیتی عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سراب
محمود علمی هیئت علمی آزاد تبریز
مرضیه علیوند وفا هیئت علمی آزاد تبریز
عباس غفاری گروه معماری شهرسازی،عضو هیئت علمی دانشگاه هنر اسلامی تبریز
آیت اله فتحی پزوهشگاه علوم انتظامی و مطالعات اجتماعی
زهرا فتحی رضایی استادیار حرکتی دانشگاه تبریز
ابوالفضل فرید عضوهیئت علمی گروه روانشناسی تربیتی دانشگاه شهیدمدنی آذربایجان
ابوالفضل قاسم زاده دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
پرویز کریمی ثانی هیات علمی
غلامرضا گل محمدنژادبهرامی گروه علوم تربیتی دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه شهید مدنی اذربایجان
نعیمه محب استادیار روانشناسی دانشگاه آزاد تبریز
حبیب محمد پور هیئت علمی آزاد تبریز
فیروز محمودی هیات علمی/ دانشگاه تبریز
فیروز محمودی education department, University of Tabriz, Tabriz, East Azarbayjan
فرزین مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز
جواد مصرآبادی عضوهیات علمی
صادق ملکی آوارسین هیئت علمی دانشگاه تبریز
حسن موثقی دانشکده حقوق و الهیات دانشگاه آزاد داسلامی واحد تبریز
سعید نجارپور استادی استادیار گروه روانشناسی، مشاوره و علوم تربیتی دانشگاه آزاد اسلامی شبستر
محمدعلی نظری گروه علوم اعصاب، دانشکده فناوری‌های نوین پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران
تورج هاشمی هیات علمی دانشگاه تبریز
شهرام واحدی هیات علمی دانشگاه تبریز